Opplæringskontoret for små håndverksfag er et interessekontor som eies av de bedriftene som har lærlinger i vårt system.
Vi har lærlinger i Oslo, Østfold, Vestfold og Buskerud, og kjole- og draktsyerlærlinger i Akershus.
Vi er et bindeledd mellom lærling/ bedrift og fagopplæringssystemet og har det juridiske ansvaret for opplæringen.

 

                                                            Målet vårt er å videreføre fagkunnskap og å sikre rekruttering til små håndverksfag.

              

                                                                         Følg oss gjerne på facebook ved å trykke her.